Prosjektlederen avfeier usikkerhet om nytt helsehus på Saltrød. – Vi skal holde budsjett, og vi har funnet en premietomt

foto