Flere hundre hopper av: Brukte sparepengene på jobbdrømmen