Brann i enebolig spredte seg til nabohus, terreng og traktor

foto