Uenige om hvor åpen en kommune bør være i koronatider