Ivrige, tøffe syklister – se video av hopping med sykkel