Arne Thomassen: Arne Thomassen er klar for et nytt og større farvann som den første ordføreren i det sammenslåtte Agder-fylket. Foto: Heidi Løland-Andersen

Ikke lenger sjefen i egen by

Onsdag overleverer Arne Thomassen et godt brukt ordførerkjede til partikollega Einar Holmer-Hoven. Det tror han blir både godt og vemodig.