Leder: Det må altfor ofte en ulykke til, før politikere griper fatt i farlige veier