Har brukt 20 millioner på å begrave miljøgifter i sentrum