Nav-ansatte bøtelagt for datasnokingen på naboen

foto