Tapetserer måtte kaste kortene – nå har domstolen slått ham konkurs

foto