Skal bruke kunstis til å varme opp gressbane hele vinteren

foto