Du får likevel ikke lov til å velge byens nye ordfører