Kommuneoverlegen opptrådte uforsvarlig i annen rolle

foto