Drama­tisk pågri­pelse etter politi­jakt gjennom to kommuner