Freste gjennom byen til inntekt for barn rammet av krig