Foreldre frykter elevene fra Skjærgårdsskolen blir mobbeofre om skolen stenges

foto