Mindretallet har mistet tilliten til flertallet

foto