Har ikke råd til sløyd - elever må tegne redskapene