Elever lærer å løse konflikter på tvers av landegrensene

foto