ÆREFULLT OPPDRAG:Åpning av uteområde Stinta skole

foto