Grimstadstrøm kjemper mot Arendals-isolasjon om pris