Langvarig strid avgjort: Butikkene må dele parkeringsplassene med beboere