Ropstads bank-advarsel: – Dersom de ikke gjør det, må vi finne fram pisken