Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni