Biltrafikken har falt kraftig – mer enn hver tredje bil borte