Utvider dispensasjon for kjøre- og hviletidsreglene

foto