Utvider dispensasjon for kjøre- og hviletidsreglene