Røde Kors ber alle friske opp førstehjelpskunnskapen – venter travle sommermåneder