Kommunalministeren i møte med sint ordfører i Kristiansand