Solveig (26) kjøpte sin egen arbeidsplass: Bedriften har en omsetning på 45 millioner

foto