Folk i Gjerdrum kan markere seg som trygge på Facebook

foto