Trafikkulykke på Åmli: Bil har kjørt av veien og havnet på taket