300 foreldre kom etter politilederens møterefs

foto