Lange køer på E18 etter trafikkuhell i Kristiansand i ettermiddag