Sørlendinger frifunnet for bruk av naziflagg

foto