Utbruddet i Grimstad: Ny vurdering av lokale tiltak i dag