Kjørte inn i høyspentledningen: For tidlig å si hvem som skal dekke skadene