Sørlandet sykehus stanser brystkreft-undersøkelser

foto