Siv Jensen om koronakrisen: Tiltakene må komme i dag