Mens de er trygge i Arendal, er han i IT-krig mot Putin