Elevenes krafttak: De skal levere 27 timer med kjendiser, show og lotteri

foto