Fylkesmannen har opphevet byggevedtak - denne kyststien må behandles på nytt

foto