Steinalderfunn spiser av overskuddet fra Morrow-salg

foto