Ropstads nærmeste nabo på Evje: - Kjempetrist

foto