Helsemyndighetene har innkalt til møte om gjenåpningen med alle kommunene

foto