Syke ble hentet med skrekkvogna og kjørt til lasarettet

foto