Hun har ingen fastlege. Ti nyansettelser skal løse krisen.