Innfører strengere tiltak på Sørlandet sykehus etter koronautbrudd