Dårligste hvalfangst på 20 år: - Skyldes lav etterspørsel