Bråk, ruskjøring og mange i arrest: Slik var natten i Aust-Agder