Politiet aksjonerte på postkontoret etter truende adferd